www.noi.bg

Начало

 Начало |  Карта на сайта | Език  НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ NATIONAL SOCIAL SECURITY INSTITUTE НОИ Новини Нормативна уредба Е-услуги Обезщетения Пенсии Регламенти За потребителя Промени в състава на Надзорния съвет на НОИ С решение на ...

www.noi.bg INFOMATION

Name www.noi.bg
Length : 7 characters
Subdomain www.noi.bg is sub domain of noi.bg
Charset UTF-8
Favicon

www.noi.bg PAGE SPEED SCORE

Loaded Time 2.911 Seconds
Page speed

www.noi.bg PROFILE

Programming Language ASP.NET
Web server Microsoft-IIS/7.5
Javascript library jquery
IP Address 193.25.162.15
					[Querying whois.register.bg]
[whois.register.bg]

DOMAIN NAME: noi.bg
requested on: 13/09/1999 00:00:00 EEST
processed from: 13/09/1999 00:00:00 EEST
activated on: 05/10/1999 00:00:00 EEST
expires at: 05/10/2015 00:00:00 EEST
registration status: Registered

REGISTRANT:
NSSI
 62-64, Al. Stamboliiski str., BG-1000 Sofia
 SOFIA, 1000
 BULGARIA

ADMINISTRATIVE CONTACT:
 Marin Kaltchev
 marin.kaltchev@nssi.bg
 NSSI
 62-64, Al. Stamboliiski str., BG-1000 Sofia
 SOFIA, 1000
 BULGARIA
 tel: +359 2 9261505
 fax: +359 2 9261506
 NIC handle: MK43-BGNIC
		
TECHNICAL CONTACT(S):

 Iulij Idesman
 iulij.idesman@nssi.bg
 NSSI
 62-64, Al. Stamboliiski str., BG-1000 Sofia
 SOFIA, 1000
 BULGARIA
 tel: +359 2 9261516
 fax: +359 2 9261506
 NIC handle: II55-BGNIC

 Ljudmil Hristov
 ljudmil.hristov@nssi.bg
 NSSI
 62-64, Al. Stamboliiski str., BG-1000 Sofia
 SOFIA, 1000
 BULGARIA
 tel: +359 2 9261542
 fax: +359 2 9261506
 NIC handle: LC205-RIPE
			
NAME SERVER INFORMATION:
chicken.0rbitel.net 
sns.netissat.bg 
ns.0rbitel.net 
ns.nssi.bg 
	
DNSSEC: Inactive

ns.nssi
											

www.noi.bg HEADING CONTENT

H1

- НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

H2

- NATIONAL SOCIAL SECURITY INSTITUTE

H3

- Промени в състава на Надзорния съвет на НОИ

- От 1 декември 2014 г. НОИ започва издаването на уникални номера на болничните листове

- Нова е-услуга на НОИ изчислява прогнозен размер на обезщетението за бременност и раждане

- Процедури

- Статистика и анализи

- Актуално

- Често задавани въпроси

- Контакти

- Връзки

H4

- Промени в състава на Надзорния съвет на НОИ

- От 1 декември 2014 г. НОИ започва издаването на уникални номера н

- Нова е-услуга на НОИ изчислява прогнозен размер на обезщетението

H5
- Условия за получаване на повече от една пенсия
- Срокове, в които могат да се потърсят неполучени суми от пенсии
- Превръщане на осигурителния стаж към трета категория
- Процедура за подаване на документи за отпускане, спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на паричните обезщетения за безработица
- Процедура за изплащане на парични обезщетения при временна неработоспособност
- Информация за изпълнението на Консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към м. септември 2014 г. (по предварителен отчет)
- Статистически бюлетин по пенсии към 30.09.2014 г.
- Регистрирани безработни лица с право на обезщетение през месец август 2014 г.
- Осигурителен архив - обобщени данни за периода януари-септември 2013 г. (данни с натрупване)
- Регистрирани безработни лица с право на обезщетение през месец март 2013 г.
- В кои случаи може да се упражнява трудова дейност и да се получава обезщетение за безработица?

www.noi.bg SEO SCORE

68/100
Domain www.noi.bg 10
Loaded Time 2.911 Seconds 7
Image

We found 18 images on this website.

There are 18 images alt attribute

1
Frame No 10
Flash No 10
Page of text 29415 characters 5
Meta Description No 5
Keywords

These keywords have 0 characters and quantity is 0 keywords
0
Out link www.parliament.bg | www.government.bg | www.minfin.bg | www.mlsp.government.bg | www.nap.bg 10
Tag
H1 H2 H3 H4 H5
1 1 9 3 15
10