tinchi.qnu.edu.vn

Quản lý đào tạo

ccsTrain - Quản lý đào tạo  GIẢNG VIÊN QUẢN LÝ HỆ TÍN CHỈ TRANG SINH VIÊN HỆ TÍN CHỈ   TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Trụ sở:  170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn Điện thoại:  (84-56) 3846156; Fax: (84-56) 3846089 Designed by ChipChipSoft ...

tinchi.qnu.edu.vn INFOMATION

Name tinchi.qnu.edu.vn
Length : 10 characters
Subdomain tinchi.qnu.edu.vn is sub domain of qnu.edu.vn
Charset UTF-8
Favicon

tinchi.qnu.edu.vn PAGE SPEED SCORE

Loaded Time 1.408 Seconds
Page speed

tinchi.qnu.edu.vn PROFILE

Programming Language ASP.NET
Web server Microsoft-IIS/7.0
IP Address 203.113.166.34
					Domain: qnu.edu.vn 

Issue Date: 2003-12-08 00:00:00.0
Expired Date: 2014-12-08 00:00:00.0

Owner Name: Trường Đại học Quy Nhơn
DNS: ns3.vdc3.vn , ns4.vdc3.vn

dc3.vn , ns4.vdc3.

tinchi.qnu.edu.vn HEADING CONTENT

H3

- ccsTrain - Quản lý đào tạo

tinchi.qnu.edu.vn SEO SCORE

50/100
Domain tinchi.qnu.edu.vn 0
Loaded Time 1.408 Seconds 7
Image

We found 5 images on this website.

There are 2 images alt attribute

1
Frame No 10
Flash No 10
Page of text 5439 characters 5
Meta Description No 5
Keywords

These keywords have 0 characters and quantity is 0 keywords
0
Out link www.qnu.edu.vn | ccs.chipchipsoft.com 10
Tag
H1 H2 H3 H4 H5
0 0 1 0 0
2