daotao.hnue.edu.vn

Phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ UniSoft - Thiên An

Đăng nhập TRANG CHỦ CT ĐÀOTẠO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DIỄN ĐÀN TRANG SINH VIÊN TRANG CÁN BỘ TRANG GIÁO VIÊN Thông báo thu học phí năm học 2014-2015 của SV cử nhân ngoài sư phạm     Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về một số ...

daotao.hnue.edu.vn INFOMATION

Name daotao.hnue.edu.vn
Length : 11 characters
Subdomain daotao.hnue.edu.vn is sub domain of hnue.edu.vn
Charset UTF-8
Favicon

daotao.hnue.edu.vn PAGE SPEED SCORE

Loaded Time 1.502 Seconds
Page speed

daotao.hnue.edu.vn PROFILE

Programming Language ASP.NET
Web server Microsoft-IIS/7.0
IP Address 210.245.2.241
					Domain: hnue.edu.vn 

Issue Date: 2006-11-03 00:00:00.0
Expired Date: 2016-11-03 00:00:00.0

Owner Name: Trường Đại học sư phạm Hà Nội
DNS: dns1.hnue.edu.vn 210.245.2.227, dns2.hnue.edu.vn 210.245.2.228

e

daotao.hnue.edu.vn HEADING CONTENT

daotao.hnue.edu.vn SEO SCORE

53/100
Domain daotao.hnue.edu.vn 0
Loaded Time 1.502 Seconds 7
Image

We found 5 images on this website.

There are 0 images alt attribute

1
Frame No 10
Flash No 10
Page of text 20385 characters 5
Meta Description No 5
Keywords

Phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ

These keywords have 32 characters and quantity is 1 keywords
5
Out link thienan.vn 10
Tag
H1 H2 H3 H4 H5
0 0 0 0 0
0